X
تبلیغات
شیطان پرستی

بسیاری از ادیان شیطان را باور داشته اند، و از آن به عنوان موجودیتی فراذهن که تجسم شر و دشمنی خدا و نوع بشر است یاد می کنند. در جریان یهودیت، مسیحیت و اسلام، شیطان یک فرشته سرکش سقوط یافته است که انسان را به گناه وسوسه می کند.

واژه شناسی Devil:

این کلمه به اواسط دوران انگلیس ها از Devel که به نوبه خود در زمان انگلیس قدیم deofol که ان نیز از

بسیاری از ادیان شیطان را باور داشته اند، و از آن به عنوان موجودیتی فراذهن که تجسم شر و دشمنی خدا و نوع بشر است یاد می کنند. در جریان یهودیت، مسیحیت و اسلام، شیطان یک فرشته سرکش سقوط یافته است که انسان را به گناه وسوسه می کند.

واژه شناسی Devil:

این کلمه به اواسط دوران انگلیس ها از Devel که به نوبه خود در زمان انگلیس قدیم deofol که ان نیز از استقراض زبان آلمانی قدیمdiabolus که این واژه نیز از زبان یونان قدیم (diábolos (διάβολος قرض گرفته شده است بر میگردد.

خانه های شیطان پرستی در ایران

آمار
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 15:30  توسط شیطان سرکش  |